Parliamentary Committees

Consultative Committee
 

Shri Thawar Chand Gehlot

MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

CHAIRMAN

Shri Krishan Pal

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

 

Shri Ramdas Athawale

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

 

Shri Vijay Sampla

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

 

 

 

Members of Lok Sabha 

1

Shri Hariom Singh Rathore

2

Shri K.H. Muniyappa

3

Dr. (Smt.) Mamtaz Sanghamita

4

Shri Nagesh Godam

5

Smt. Sakuntala Laguri

6

Smt. Vasanthi M.

7

Shri Vinod Chavda

8

Shri Virender Kashyap

 

Members of Rajya Sabha

1     

Shri Ahamed Hassan

2

Ms. Anu Aga

3

Shri Ashok Siddharth

4

Shri K. Somaprasad

5

Mahant Shambhuprasadji Tundiya

 

Shri Mukhtar Abbas Naqvi

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (Ex-Officio Member)

Shri S.S. Ahluwalia

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (Ex-Officio Member)